G12 Valkirie | Heavy multirotor package for ARRI/RED